Fundador i CEO de POWER INNOTECH
  Doctor en Enginyeria Electrònica per la UPC. És autor de més de quaranta articles tècnics i publicacions científiques, és titular de quatre patents i ha dirigit i coordinat quatre tesis doctorals relacionades amb l’electrònica de potència. També té més de vint anys d’experiència en els camps del disseny, l’optimització i el desenvolupament de convertidors de potència avançats, basats en les últimes tecnologies SiC i GaN i les topologies multinivell, entre d’altres.

  -->
  0
  5
  without
  https://www.gpainnova.com/wp-content/themes/hazel/
  https://www.gpainnova.com/ca/
  #101010
  style2
  scroll
  Loading posts...
  /usr/home/gpainnova/www/
  #
  on
  none
  loading
  #
  Sort Gallery
  on
  yes
  yes
  off
  on
  off
  ca