Política de Qualitat de GPAINNOVA

La nostra Política de Qualitat està alineada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2023 de la Unió Europea.

Visió

GPAINNOVA pretén convertir-se en un referent global per a la indústria i liderar el mercat de solucions eficients. L’ambició de l’empresa és ser una plataforma tecnològica que posa a disposició de l’emprenedoria el seu saber fer, i tots els recursos humans i materials necessaris per dissenyar, desenvolupar i distribuir tota mena de projectes innovadors, disruptius, amb un alt valor afegit per a la societat.

Missió

Disseny i desenvolupament de maquinària industrial i tecnologies innovadores que satisfan les necessitats de qualsevol sector econòmic, amb l’objectiu de revolucionar la indústria gràcies a tecnologies eficients i d’alt rendiment.

Desenvolupament, fabricació (amb mitjans propis o externs) i comercialització d’electròlits de qualitat constant i demostrable, potenciant les vendes mitjançant un contacte constant i proper amb els clients.

Dissenyar solucions d’electrònica de potència, elèctrica, de programari i d’automatització d’alt rendiment, així com fabricar i comercialitzar equips i conjunts elèctrics i electrònics.

Impulsar l’ús d’un Sistema de Gestió de la Qualitat en tots els àmbits de l’empresa per garantir-ne l’eficàcia i la millora contínua.

Desenvolupament i aprofitament de les capacitats potencials de tots els membres de l’empresa, amb especial èmfasi en la formació contínua, per tal de contribuir a la millora del sistema.

Valors

  • Tecnologia: Estar sempre a l’avantguarda dins el seu sector.
  • Innovació: Millorar contínuament els seus productes i serveis, així com els seus processos interns en funció dels objectius establerts anualment.
  • Excel·lència: l’objectiu de GPAINNOVA és aconseguir la fidelització i satisfacció del client, optimitzant les seves experiències i minimitzant els riscos associats als seus productes i serveis.
  • Treball en equip: L’empresa fomenta la formació i motivació contínua de l’equip, mitjançant processos de presa de decisions oberts i inclusius, així com la participació i aportació de suggeriments.

Compromís

  • Compliment: Complir amb els requisits dels seus clients, la legislació aplicable i altres requisits subscrits, així com preservar la confidencialitat de la informació i dades.
  • Seguretat: Utilitzar la millora contínua en la prevenció dels danys i deteriorament de la salut com a base de les nostres activitats laborals, incloent la coordinació amb el personal col·laborador extern, els clients i els proveïdors.
  • Ètica: Assegurar un comportament ètic en totes les seves accions. Promoure la diversitat i la igualtat d’oportunitats independentment de la raça, el gènere, la religió o la discapacitat. Donar suport i respectar la protecció dels drets humans fonamentals internacionalment reconeguts.
  • Sostenibilitat: Preservar els recursos naturals i minimitzar la generació de residus i emissions a l’atmosfera, així com l’ús eficient de matèries primeres i recursos energètics en les nostres activitats.

 


Proveïdors

 

GPAINNOVA estableix un sistema de selecció i avaluació dels seus proveïdors i subcontractistes, basat en la seva capacitat per complir els requisits prèviament especificats i el resultat del producte/servei adquirit sobre la qualitat del producte final.

Tant l’homologació inicial del proveïdor, imprescindible per iniciar una col·laboració, com l’avaluació contínua, variaran en la seva demanda en funció de l’impacte del producte/servei adquirit en el producte final de GPAINNOVA.

En l’avaluació contínua de proveïdors i subcontractistes hi ha dos punts principals: una avaluació qualitativa i una avaluació del servei, puntuada amb un 100 i utilitzant un sistema de demèrits basat en el nombre d’incidències pel que fa al nombre de lliuraments, i també l’avaluació del servei prestat.

 


without
https://www.gpainnova.com/wp-content/themes/hazel/
https://www.gpainnova.com/ca/
#101010
style2
scroll
Loading posts...
/usr/home/gpainnova/www/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off
ca